Kunstzinnige technieken

Kind van negen

Verhalen

Met verhalen werk ik op een symbolische manier aan thema’s die spelen bij het kind. Vaak laat ik hem/haar (met begeleiding van mij) een eigen verhaal maken. Kinderen hebben direct toegang tot hun onderbewustzijn en brengen zelf thema’s aan het licht die vanbinnen spelen. Het verhaal begint vaak met moeilijkheden waar het kind in het echt ook tegen aan loopt (gepest worden, eenzaamheid, angst, agressie). Later ontstaat er meestal vanzelf een positieve wending in het verhaal. De hoofdpersoon ontmoet bijvoorbeeld nieuwe vrienden, gaat op avontuur, komt voor zichzelf op of er komen vrolijkere kleuren in de tekening. Waar nodig stuur ik het proces wat bij zodat de positieve wending plaats kan vinden. Doordat het kind dit hele proces verinnerlijkt, gaat het vanuit deze nieuwe houding in het leven staan. Klik hier voor een praktijkvoorbeeld.

Boetseren

Kind van negen

Boetseren heeft een centrerende en rustgevende werking dankzij het aanraken van de klei. Het helpt het kind zijn eigen lichaamsbegrenzing te ervaren en tot zichzelf te komen. Het maken van afgewerkte, duidelijke vormen geeft begrenzing. Het is geschikt voor kinderen die met hun aandacht teveel buiten zichzelf zijn en daardoor bijvoorbeeld last van concentratieproblemen hebben.
Er zijn diverse oefeningen. Klei is ook zeer geschikt voor het uitspelen van interactie tussen verschillende personages. We spelen dan ieder een personage. Zo kan het kind leren zich in te leven in de ander en nieuwe sociale vaardigheden ontwikkelen.
Kinderen met een traumatisch verleden kunnen op een toegankelijke manier de gebeurtennis uitspelen zonder erover te hoeven praten. Zo kunnen ze hun trauma buiten zichzelf plaatsen, hun emoties uitspelen en het zo verwerken. Dit begeleid ik binnen een veilig, gestructureerd kader.

Dynamisch lijntekenen 

Kind van negen

Bij dynamisch lijntekenen wordt er vanuit een vrije, doorgaande beweging een lijnenspel op papier gezet. Dit helpt om spanningen los te laten, te genieten en op een speelse manier in beweging te komen. Daarna kan het kind er een figuratie uit accentueren die hij erin ziet en gaan we daarover in gesprek.

Pastelkrijt

Kind van elf

Bij het tekenen met pastelkrijt wrijft het kind het krijt met zijn handen en vingers uit op het papier. Dit spreekt de tastzin aan en brengt het kind via het beleven van zijn/haar lichaamsbegrenzing meer tot zichzelf. Dit heeft een centrerende en ontspannende werking. Bij pastelkrijt lopen kleuren mooi in elkaar over en er ontstaan nieuwe kleuren door ze te mengen. Dit heeft een voedende werking voor de zintuigen.
We tekenen soms samen op een blad om het aangeven van grenzen en het innemen van onze eigen ruimte te oefenen. Hoe ver mag ik komen? Durft de ander mij te ontmoeten en toe te laten? Op de plek waar we samen komen ontstaan mooie kleurmengingen wat een harmoniserende werking heeft.

Kleurontmoeting: rood en geel, kind van elf

Expressief schilderen

Kind van tien

Expressief schilderen helpt om emoties te uiten door grote, vrije bewegingen te maken op een groot formaat. Het dient als uitlaatklep en heeft een bevrijdende werking. Ik zet het in bij kinderen die spanning en/of emoties vasthouden. Ik stimuleer ingehouden kinderen om losse, grote bewegingen te maken en meer ruimte in te nemen op het papier.
Het kind kiest de kleuren waar hij behoefte aan heeft en beweegt vrij vanuit de emotie die zich aandient. Ik moedig ze aan te experimenteren met nieuwe kleuren en kleurmengingen. Iedere kleur heeft zijn eigen werking en kwaliteiten. Zo oefenen we risico’s te nemen, meer te durven. We werken ook samen op een vel om de omgang en ontmoeting met de ander via beweging en kleur te oefenen.

Kind van elf

Muziek

Ik zet af en toe muzikale oefeningen in als dit een aanvullende werking heeft op het tekenen, schilderen en boetseren. Ik speel gitaar, piano, djembé en zing.

Lichaamspercussie

Samen doen we ritmische klap- en stampoefeningen. Dit helpt het kind om los te komen en vanuit een speelse beweging contact te maken. Dit zet ik regelmatig in bij angstige en verlegen kinderen aan het begin van de sessie voor een fijne, luchtige start.

Zang

Vrij zingen heeft een bevrijdende werking. Het geeft ons de ruimte om expressie te geven aan onze gevoelens en onze eigen klank te laten horen. Het is een uitnodiging om zichzelf te laten zien. Samen met het kind zingen wij bekende liedjes of improviseren we vrijuit. Ook laat ik ze hun eigen lied schrijven. Daarbij begeleid ik ze instrumentaal. Het geeft het kind de gelegenheid zijn eigen verhaal en ideeën op muziek te zetten.

Instrumenten

Bij gitaar- en pianomuziek wordt het gevoel aangesproken. De harmonie en samenklanken van akkoorden hebben een harmoniserende werking op het gevoelsgebied. Muziek kan op diverse manieren ingezet worden. Per doel kies ik bijpassende klanken (majeur of mineur, open of meer gesloten, langzame of snelle melodieën). Ook zijn deze instrumenten ideaal om liedjes te begeleiden.
De djembé is een ritmisch, activerend instrument, dat uitnodigt tot dansen en beweging. Ik zet het in om kinderen in beweging te laten komen en emoties te laten uiten (heel hard op de djembé slaan). Het helpt het kind om los te komen en ruimte in te nemen door harde klanken te maken.

Luistertherapie

Ik componeer pianomuziek, afgestemd op de persoon en zijn vraag. Het luisteren naar deze muziek werkt onbewust door en kan emotionele en lichamelijke blokkades in beweging brengen. Het kan ook een activerende of juist ontspannende werking hebben afhankelijk van het doel.