Over mij

Mijn motivatie

Muziek en kunst staan vanaf mijn kindertijd al centraal in mijn leven. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie en creatie die inzicht brengt in mijn innerlijke processen. Het is een hele effectieve manier om kinderen en jongeren hiermee te ondersteunen. Ik richt me met name op deze doelgroep omdat een goede basis van groot belang is voor hun verdere ontwikkeling. Hoe vroeger de begeleiding, hoe meer profijt ze er de rest van hun leven van hebben. Daarnaast geef ik ook therapie aan volwassenen.
Toen ik in contact kwam met de opleiding voor kunstzinnige therapie wist ik meteen dat ik dit wilde doen. Eerst heb ik twee jaar muziektherapie gestudeerd en vervolgens vier jaar beeldende therapie. In februari 2018 ben ik afgestudeerd in de richting beeldend.
De één kan zich beter uitdrukken in klei, pastelkrijt, verf de ander in muziek en soms is een combinatie van verschillende kunstzinnige therapievormen goed. Ik kijk wat het beste aansluit bij de hulpvraag en eigenheid van het kind.
Mijn doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te begeleiden in het verkrijgen van een gezond zelfbeeld en hun mooie kern de ruimte te geven om te stralen.

Werkervaring

Ik geef kunstzinnige therapie aan huis en aan de Haagweg 4, daarnaast werk ik in kinderdagopvangen in de regio Leiden.
Ik heb kunstzinnige therapie gegeven aan kinderen met een intensief onderwijsarrangement cluster 2 op Auris de Weerklank in Leiden.
In het Rijksmuseum van Oudheden en bij Libertas Leiden heb ik regelmatig groepen begeleid bij kunstzinnige activiteiten.
Ik heb jarenlang vrijwilligerswerk gedaan en ook verstandelijk en/of lichamelijk beperkte jongeren begeleid bij het ondernemen van creatieve activiteiten, zowel muzikaal als beeldend.

Stages

2015-2016: Stage op de Vrijeschool Mareland, Maresingel 19 te Leiden. Ik heb kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud met uiteenlopende problematieken begeleid (concentratieproblemen, angsten, gepeste kinderen, een laag zelfbeeld, slaapproblemen, hechtingsproblemen en rouw) waaronder veel hooggevoelige kinderen. Ik heb tijdens deze stage onderzoek gedaan naar de werking van kunstzinnige therapie bij hooggevoeligheid’s klachten met positieve resultaten.

2016-2017: Stage op Auris de Weerklank, Robijnstraat 100 te Leiden. Van september tot en met december heb ik aan kinderen (van 6 tot en met 10 jaar oud) met een intensief onderwijsarrangement cluster 2 kunstzinnige therapie gegeven. Alle kinderen hebben een taal(ontwikkelings)stoornis (TOS) en/of zijn slechthorend. Daarnaast hebben ze problematieken als autisme, ADHD, faalangst, motorische problemen en/of een traumatisch verleden.