Praktische informatie

Duur van de therapie

Tijdens het intakegesprek spreken we af met hoeveel sessies we beginnen. Een gemiddeld traject omvat tussen de 9 à 12 sessies. De therapie kan in overleg verlengd worden. Een sessie duurt 50 minuten.

Gesprekken

Aan het begin van de therapie vindt er een intakegesprek plaats met alleen de ouders/verzorgers. We bespreken de hulpvraag en de te bereiken doelen. In het midden van het traject is het mogelijk om een tussenevaluatie te houden over de voortgang van de therapie en het gedrag van het kind. Aan het eind van het traject is er een evaluatiegesprek met de ouders/verzorgers.

Tarieven

Intakegesprek                                                                   gratis
Tussenevaluatie van 30 à 45 minuten                         €30
Eindevaluatie van 30 à 45 minuten                             €30
Therapie sessie van 50 minuten                                   €60

Vergoeding

Mijn praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (www.kunstzinnigetherapie.nl). De therapie valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’ en kan via een aanvullend verzekeringspakket gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Het vergoedingsoverzicht is te vinden op: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde.
Er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. De therapie kan vanuit het PGB vergoed worden als het wordt omschreven als ‘kunstzinnige begeleiding’. Deze vergoeding is afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorgverzekeraar of gemeente.